stampiljka-trodat-printy-4916

Avtomat 70×10 mm Trodat