Odgovori na pogosta vprašanja

Štampiljke SPLOŠNO
  • Vse cene (če ne piše drugače) vsebujejo 22% ddv.
  • Avtomati ter nadomestne blazinice so znamke Trodat.
  • Odtisi štampiljk so izdelani iz kakovostne gume.
  • Rok izdelave štampiljk je lahko 1 dan od naročila; za večje količine po dogovoru.
  • V kolikor se vam mudi, je po dogovoru možna tudi izdelava štampiljke v istem dnevu.
  • Cene štampiljk na spletni strani veljajo za 1 kos že oblikovane štampiljke
  • Za več oblikovanja ter pošiljanja osnutkov v pregled, se lahko zaračuna višja cena.
  • Naročila sprejemamo po e-pošti, telefonu ali osebno pri nas. Štampiljke, ki jih izoblikujete sami v programu CorelDraw (verzija 15 ali starejša) ali v drugem programu v formatu, ki ga podpira CorelDraw, pošljete po elektronski pošti. Štampiljko lahko naročite tudi prek naših strani s posebnim obrazcem!
  • Možni formati poslanih predlog za izdelavo štampiljk:

.cdr (verzija 15 in starejša)

.pdf

.ai

.eps

.jpg (in podobne)

  • Podrobnejše podatke o velikostih in oblikah štampiljk TRODAT (printy, professional, datirke...) si lahko ogledate na internetu v katalogu TRODAT, ki ga dobite na naslovu http://www.trodat.net

OBLIKOVANJE ŠTAMPILJK

Štampiljke, ki jih izoblikujete sami, naj bodo pripravljene v programu CorelDraw (verzija Corel 15 ali starejša!) ali v drugem programu v formatu, ki ga podpira CorelDraw (.ai, .eps ...), ter vsi fonti naj bodo v

krivuljah (v Corelu ukaz v meniju Arrange; Convert To Curves).

Oblikovane naj bodo s teksti primerne velikosti; ne premajhnimi (priporočljivo najmanj 6pt), da bodo na odtisu čitljivi! Štampiljke za pravne osebe in samostojne podjetnike morajo vsebovati najmanj skrajšano firmo družbe oz. podjetja (pravilni podatki so zapisani v sklepu o vpisu v sodni register ali v pogodbi o ustanovitvi podjetja oziroma družbe in za samostojne podjetnike v priglasitvenem listu). Pri prepisovanju iz ustreznih dokumentov bodite pozorni na ločila, predvsem vejice, ter pri naslovih na izpis "cesta" ali "ulica".